Innovációs pályázat

Innovációs pályázat

2024.01.25. – Sikerrel zárult a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00116 projekt

A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00116 támogatás keretében sikerrel fejlesztünk ki olyan piacképes innovatív treasury megoldásokat, amelyeket reméljük meglévő és potenciális ügyfeleink is elégedettséggel fognak használni. Egy többéves, átgondolt, sikeres projektet tudhatunk magunk mögött, ami az ügyfelek igényeiből és a piaci trendekből kiindulva olyan megoldásokat eredményezett, amelyekre büszkék lehetünk, és amelyek közül van, amely már valós környezetben üzemel.

A projekt egyik nagy eredménye a belső folyamati és technológiai fejlődésünk, modernebb megoldásokkal, gyorsabban és jobb minőségű szoftvereket tudunk szállítani, ami mind számunkra, mind ügyfeleink számára komoly értéket képvisel a felgyorsult világban.

A projekt kézzelfoghatóbb eredménye a fő termékünket az InFoRex-et érintő nagyobb eredmények, mint:

  • AI támogatás bevezetése a Sales modulunkban: 2024-ben ez már-már elvárható egy modern szoftvertől, de ezt tudatos, 2020-ra visszanyúló tervezés alapján, átgondolt folyamat eredményeképpen értük el, ahol a rendszerünkbe tárolt megannyi adatból, információkat „kibányászva” tudjuk támogatni a felhasználókat a mindennapi használat során.
  • Vállalati likviditáskezelő modul kifejlesztése: régi tervünket sikerült megvalósítani és egy, a banki know-how-t is magába építő, de a vállalatok működésére szabott modulunk került kifejlesztésre, amely számunkra egy új piaci szegmens elérését teszi lehetővé, a piac számára pedig egy megalapozott szakmai háttérre épülő megoldás válik elérhetővé.
  • Több fő modulunk teljes technológiai és üzleti folyamat áttervezésen esett át, és a modern kor rugalmassági, performancia elvárási és felhasználói igényeinek megfelelő megoldással sikerült kiváltanunk korábbi 10-20 éve piac lévő moduljaink.

A projekt során egy számunkra új piaci lehetőséget is sikerült azonosítanunk: az eredetileg belső minőségbiztosításra szánt automata tesztelési scriptjeink és tudásunk, egy igen piacképes szolgáltatáscsomagként kerültek újradefiniálásra, amellyel még több értéket tudunk ügyfeleink számára szállítani.
Összességében kitűzött céljaink sikerült elérni a projekt során és bizakodunk a következő évek sikeres és ügyfél elégedettséget kiváltó InFoRex bevezetéseiben.

 

2022.12.28. – INNOVÁCIÓ A SZOFTVERTESZTELÉSBEN – MEGOLDÁS-E AZ AUTOMATIZÁLÁS?

A tanulmány célja az automatizált szoftvertesztelés elméleti és gyakorlati hatékonyságának vizsgálata. Ehhez felmérjük, milyen szempontok szerint érdemes automatizált tesztelői szoftvert választani, valamint rávilágítunk, milyen esetekben hatékonyabb az automatizált tesztelés a manuális teszteléssel szemben. Előbb elméleti síkon vetjük össze a két tesztelési módszertant, majd egy valós üzleti esettanulmányon keresztül mutatjuk be a tesztelői szoftver kiválasztását és végzünk el egy gyakorlati összehasonlító elemzést. Öt automata tesztrendszer összehasonlítása alapján kiderül, hogy az alapvető technológiai és gazdasági követelményeken felül a rugalmasság és a megbízhatóság is kiemelkedő szempont a kiválasztási folyamatban. A tanulmányból kiderül az is, hogy az automatizálás csak ismétlődő tesztelések esetén lehet hatékony. Egy legalább tíz ügyféllel rendelkező szoftvergyártónak azonban megéri az automatizált tesztelés irányába mozdulni.

Link: https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/jelenkori_tars-gazd_folyamatok/article/view/44509

 

2021.11.06. – BLOOMBERG & FX SOFTWARE

Bloomberg & FX Software közös webinar treasury innovációs témában: a mesterséges intelligencia használatának lehetőségei a sales desk mindennapi tevékenységében.
Az esemény link-je: https://www.bloomberg.com/event-registration/?sid=878677

Akik nem tudtak részt venni az eseményen ezúton tesszük elérhetővé a wbinar-on bemutatott dia sorunkat.

2021.01.01.

Innovatív treasury szoftvermegoldások szolgáltatása SaaS jelleggel címen projektet indítunk az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával (2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00116)

Az informatika területén a modern világ valamint a nemzetek közötti szabályozások egyre több és egyre költségesebb technológiai és compliance elvárásokat követelnek meg a bankoktól és vállalatoktól a treasury piac területén is, melynek teljesítése komoly problémát jelent az adott intézményeknek.
Az FX Software – mint 20 éve a piacon jelenlévő banki és vállalati treasury szolgáltató – maga is nap, mint nap szembesül ezen új elvárások teljesíthetőségének nehézségeivel és korlátaival itthon és a régióban egyaránt.

A modern piaci igényeknek történő megfeleléshez megoldás lehet egy innovatív, mai technológiai és minőségi elvárásoknak megfelelő, de 20 év üzleti és piaci tudását magában hordozó treasury megoldás szolgáltatása SaaS (Software as a Service) jelleggel. Ennek jegyében a szoftver fejlesztőknek fejlesztő cégből széleskörű szolgáltatóvá kell válniuk és egyre inkább nem csak egy forráskódot és támogatást kell nyújtaniuk, hanem a teljes környezetet, üzemeltetést, implementációt, paraméterezéseket el kell végezniük, hogy a bankok és vállalatok a core tevékenységeikre tudjanak fókuszálni, növelve ezzel a teljes piac szintjén a hatékonyságot. Hogy milyen szolgáltatások és megoldások, milyen módon lennének a leghasznosabbak a piac számára, jelenleg nem ismertek, sokféle kezdeményezés létezik, ezek kutatása szükséges.

Ahhoz, hogy a közép-kelet-európai országokban egy SaaS jellegű megoldás bevezethető lehessen, jelentős kutatást igényel, hogy mik azok az eszközök vagy kontrolok, illetve motivációs és edukációs elemek, amelyekkel ez a technológia elfogadhatóvá változtatható. Jelentős iterációt igényel az ügyfelekkel és a fejlesztői csapatokkal, hogy az egyes félelmekre milyen megoldásokkal tudunk szolgálni és ezek segítenek-e az elfogadásban vagy inkább csak növeli a bizalmatlanságok a „nem értem” faktort. Szükséges, de nem elégséges feltétele egy teljes átállásnak a technológiák kutatása és adaptálása is, mint például felhőszolgáltatás üzemeltetése, UX fejlesztése, UI tervezés, vékony kliens megoldások, többrétegű modern architektúrában. Projektünknek ez a minimálisan elérendő tartalma, hogy a kutatás fejlesztés után, a termék önálló, piacképes és teljes körűen értékesíthetővé váljon, ezen megoldások felhasználásával.

Továbblépve, ha már a technológiai megvalósulás eléri a kellő szintet, további modern mesterséges intelligencia alapú, gép tanulás, deep learning szolgáltatások kialakítása is lehetővé válik, ahol, szintén az architektúrális adaptáción túl, a black-box-tól való félelem letörése is a feladat része kell, hogy legyen. Jelenleg ezen kutatások és fejlesztések mértéke még nagyvonalakban is nehezen becsülhető, de törekszünk a projekt keretében a minél tovább eljutni a kitűzött úton, hogy az eredménytermékben minél több és jobb elméleti eredmény gyakorlati felhasználása megjelenhessen.

Piackutatás kérdése, hogy mennyire változtatja meg a jelenlegi helyzetben kialakult home-office kényszer a jövő igényeit a banki és vállalati terasury területén, mekkora támogatást várnak majd a bankok, a nem helyhez kötött munkavégzés támogatására mobil applikációkon keresztül például, amely még akár fél éve is nagyon „ördögtől való” felvetésnek tűnhetett (egy dealer otthon, a kanapéjából ülve módosíthatja egy bank piaci kitettségét). Ehhez kapcsolódóan a megfelelő technológia kiválasztása szintén kritikus pont egy innovációs roadmap-ben.

Mint fentebb már szóba került, célcsoportunk Közép-kelet Európa, természetesen elsősorban a hazai meglévő és potenciális ügyfélkörünkből kiindulva, de jelentős előny a régiós térnyerési célokban a már meglévő külföldi ügyfélbázisunk (Romániában, Albániában, Bulgáriában és Oroszországban), így nem „nulláról” kell felépíteni a regionális terjeszkedést. Végezetül akár így a nyugati terjeszkedésre is kinyílik a lehetőség, hisz egy ottani sztenderdeknek megfelelő termék jöhet létre, amit keleti humánerőforrás költségen tudunk szolgáltatni és termékünk jelentős exporttermék lehet Magyarország számára.

A támogatást igénylő neve Projekt címe Odaítélt támogatás (Ft) Projekt elszámolható összköltsége (Ft)
FX SOFTWARE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Innovatív treasury szoftvermegoldások szolgáltatása SaaS jelleggel. 327 438 600 539 096 500