Innovációs pályázat

Innovációs pályázat

2021.01.01.

Innovatív treasury szoftvermegoldások szolgáltatása SaaS jelleggel címen projektet indítunk az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával (2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00116)

Az informatika területén a modern világ valamint a nemzetek közötti szabályozások egyre több és egyre költségesebb technológiai és compliance elvárásokat követelnek meg a bankoktól és vállalatoktól a treasury piac területén is, melynek teljesítése komoly problémát jelent az adott intézményeknek.
Az FX Software – mint 20 éve a piacon jelenlévő banki és vállalati treasury szolgáltató – maga is nap, mint nap szembesül ezen új elvárások teljesíthetőségének nehézségeivel és korlátaival itthon és a régióban egyaránt.

A modern piaci igényeknek történő megfeleléshez megoldás lehet egy innovatív, mai technológiai és minőségi elvárásoknak megfelelő, de 20 év üzleti és piaci tudását magában hordozó treasury megoldás szolgáltatása SaaS (Software as a Service) jelleggel. Ennek jegyében a szoftver fejlesztőknek fejlesztő cégből széleskörű szolgáltatóvá kell válniuk és egyre inkább nem csak egy forráskódot és támogatást kell nyújtaniuk, hanem a teljes környezetet, üzemeltetést, implementációt, paraméterezéseket el kell végezniük, hogy a bankok és vállalatok a core tevékenységeikre tudjanak fókuszálni, növelve ezzel a teljes piac szintjén a hatékonyságot. Hogy milyen szolgáltatások és megoldások, milyen módon lennének a leghasznosabbak a piac számára, jelenleg nem ismertek, sokféle kezdeményezés létezik, ezek kutatása szükséges.

Ahhoz, hogy a közép-kelet-európai országokban egy SaaS jellegű megoldás bevezethető lehessen, jelentős kutatást igényel, hogy mik azok az eszközök vagy kontrolok, illetve motivációs és edukációs elemek, amelyekkel ez a technológia elfogadhatóvá változtatható. Jelentős iterációt igényel az ügyfelekkel és a fejlesztői csapatokkal, hogy az egyes félelmekre milyen megoldásokkal tudunk szolgálni és ezek segítenek-e az elfogadásban vagy inkább csak növeli a bizalmatlanságok a „nem értem” faktort. Szükséges, de nem elégséges feltétele egy teljes átállásnak a technológiák kutatása és adaptálása is, mint például felhőszolgáltatás üzemeltetése, UX fejlesztése, UI tervezés, vékony kliens megoldások, többrétegű modern architektúrában. Projektünknek ez a minimálisan elérendő tartalma, hogy a kutatás fejlesztés után, a termék önálló, piacképes és teljes körűen értékesíthetővé váljon, ezen megoldások felhasználásával.

Továbblépve, ha már a technológiai megvalósulás eléri a kellő szintet, további modern mesterséges intelligencia alapú, gép tanulás, deep learning szolgáltatások kialakítása is lehetővé válik, ahol, szintén az architektúrális adaptáción túl, a black-box-tól való félelem letörése is a feladat része kell, hogy legyen. Jelenleg ezen kutatások és fejlesztések mértéke még nagyvonalakban is nehezen becsülhető, de törekszünk a projekt keretében a minél tovább eljutni a kitűzött úton, hogy az eredménytermékben minél több és jobb elméleti eredmény gyakorlati felhasználása megjelenhessen.

Piackutatás kérdése, hogy mennyire változtatja meg a jelenlegi helyzetben kialakult home-office kényszer a jövő igényeit a banki és vállalati terasury területén, mekkora támogatást várnak majd a bankok, a nem helyhez kötött munkavégzés támogatására mobil applikációkon keresztül például, amely még akár fél éve is nagyon „ördögtől való” felvetésnek tűnhetett (egy dealer otthon, a kanapéjából ülve módosíthatja egy bank piaci kitettségét). Ehhez kapcsolódóan a megfelelő technológia kiválasztása szintén kritikus pont egy innovációs roadmap-ben.

Mint fentebb már szóba került, célcsoportunk Közép-kelet Európa, természetesen elsősorban a hazai meglévő és potenciális ügyfélkörünkből kiindulva, de jelentős előny a régiós térnyerési célokban a már meglévő külföldi ügyfélbázisunk (Romániában, Albániában, Bulgáriában és Oroszországban), így nem „nulláról” kell felépíteni a regionális terjeszkedést. Végezetül akár így a nyugati terjeszkedésre is kinyílik a lehetőség, hisz egy ottani sztenderdeknek megfelelő termék jöhet létre, amit keleti humánerőforrás költségen tudunk szolgáltatni és termékünk jelentős exporttermék lehet Magyarország számára.

A támogatást igénylő neve Projekt címe Odaítélt támogatás (Ft) Projekt elszámolható összköltsége (Ft)
FX SOFTWARE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Innovatív treasury szoftvermegoldások szolgáltatása SaaS jelleggel. 327 438 600 539 096 500